Skip navigation

Zadanie 14 (0-3)

Zadanie na wypełnianie luk

Zbiornik w kształcie prostopadłościanu o wymiarach podstawy 8 m i 7 m oraz wysokości 2 m wypełniono wodą w 3/4 jego pojemności.

Ile najwięcej m3 wody można jeszcze dolać do tego zbiornika?

r o z w i ą z a n i e:

1o Zbiornik może pomieścić m3 wody.

2o W zbiorniku znajdują się m3 wody.

3o Do zbiornik można jeszcze wlać m3 wody.

Enable JavaScript

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)