Skip navigation

Zadanie 13 (0-2)

Zadanie na wypełnianie luk

Ta sama farba sprzedawana jest w dwóch rodzajach opakowań. Mała puszka zawiera 6 litrów farby, a duża – o 4 litry więcej niż mała. Jeden litr tej farby wystarcza na pomalowanie 4 m2 powierzchni.

Ile najwięcej m2 powierzchni można pomalować, jeśli mamy do dyspozycji jedną małą i jedną dużą puszkę farby?

r o z w i ą z a n i e:

1o Razem mamy litrów farby

2o Przy pomocy tej farby możemy pomalować metry kwadratowe powierzchni.

Enable JavaScript

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)