Skip navigation

Zadanie 12 (0-1)

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Rzeczywista odległość między obiektami jest równa 16 m.

Jaka jest odległość między tymi obiektami na mapie w skali 1 : 200? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Podpowiedź

Skala 1:200 zmniejsza 200 razy

Answers

32 cm

8 cm

3,2 cm

0,8 cm

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)