Skip navigation

Zadanie 11 (0-1)

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Ola okleiła ramkę na zdjęcia kolorowymi karteczkami w sposób pokazany na rysunku. Każda karteczka miała kształt kwadratu o powierzchni 4 cm2.

Jakie największe wymiary może mieć zdjęcie umieszczone w tej ramce? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Podpowiedź

Ile wynosi bok małego kwadratu?

Answers

6 cm na 7 cm

4 cm na 5 cm

8 cm na 10 cm

16 cm na 20 cm

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)