Skip navigation

Zadanie 10 (0-1)

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Równoległobok KLMN podzielono dwoma odcinkami na cztery mniejsze równoległoboki w sposób pokazany na rysunku.

Długość odcinka NS stanowi 1/3 długości odcinka MN, a długość odcinka NT to 1/3 długości odcinka KN. Pole równoległoboku RSNT jest równe 12 cm2.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Pole równoległoboku KLMN jest równe

Podpowiedź

Odpowiedz sobie na pytania:

  • Ile razy dłuższa jest podstawa dużego od małego równoległoboku?
  • Ile razy dłuższa jest wysokość dużego od małego równoległoboku?

Answers

36 cm2

72 cm2

96 cm2

108 cm2

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)