Skip navigation

Zadanie 9

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Rysunek przedstawia wieżę Eiffla w skali 1 : 4000.

Jaka jest rzeczywista wysokość wieży Eiffla? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Answers

32,4 m

324 m

0,035 km

0,5 km

Opinia zwrotna