Skip navigation

Zadanie 8

Zadanie prawda/fałsz

Na rysunku przedstawiono prostokątny klomb, na którym posadzono lawendę, maciejkę
i aksamitki.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.

Pytanie 1

Maciejka zajmuje 30% powierzchni klombu.

Pytanie 2

Lawenda zajmuje 3/5 powierzchni klombu.