Skip navigation

Zadanie 7

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Tylko na jednym rysunku jest przedstawiona siatka ostrosłupa.

Który to rysunek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Answers

Opinia zwrotna