Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Pani Katarzyna, aby upiec biszkopt, przygotowała mieszankę zawierającą cztery razy więcej mąki
pszennej niż mąki ziemniaczanej.

Ile procent przygotowanej mieszanki stanowi mąka pszenna? Wybierz odpowiedź
spośród
podanych.

Answers

20%

25%

75%

80%

Opinia zwrotna