Skip navigation

Zadanie 10

Zadanie na wypełnianie luk

Zbiornik na wodę ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 48 cm, 60 cm i 1,75 m.
Czy w tym zbiorniku zmieści się 500 l wody?

r o z w i ą z a n i e:

1)

Pojemność zbiornika

dm· 6 dm·17,5 dm = dm3 = litry

2)

l > l

Enable JavaScript