Skip navigation

Zadanie 4

Zadanie prawda/fałsz

Książka ma grubość 14 mm, przy czym z jej okładek (z przodu i z tyłu książki)
ma grubość 1 mm. Książka ma 100 kartek

Oceń prawdziwość podanych zdań

Pytanie 1

50 kartek tej książki ma łączną grubość 7 mm

Pytanie 2

Jedna kartka tej książki ma grubość 0,012 mm