Skip navigation

Zadanie 3

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Na rysunku przedstawiono oś liczbową, na której zaznaczono kropkami pięć punktów.

Odpowiedz na poniższe pytania. Wybierz odpowiedzi spośród A i B
oraz spośród C i D
.

Jakiej liczbie odpowiada punkt P?

Answers

A. -60

B. -50

Opinia zwrotna

Pytanie

Ile punktów zaznaczonych kropkami odpowiada liczbom ujemnym?

Answers

trzy

cztery

Opinia zwrotna