Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Letnie igrzyska olimpijskie odbywają się co 4 lata. XX Letnie Igrzyska Olimpijskie odbyły
się w 1972 roku w Monachium.

Odpowiedz na poniższe pytania. Wybierz odpowiedzi
spośród A i B oraz spośród C i D

W którym roku odbyły się XIV Letnie Igrzyska Olimpijskie?

Answers

A. w 1956 r.

B. w 1948 r

Opinia zwrotna

Pytanie

Które letnie igrzyska olimpijskie odbyły się w 2008 roku w Pekinie?

Answers

C. XXIX

D. XXXI

Opinia zwrotna