Skip navigation

Zadanie 12

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Która z narysowanych poniżej siatek nie jest siatką ostrosłupa?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Answers

II

III

IV

Opinia zwrotna