Skip navigation

Zadanie 11

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Narysowany poniżej trapez

jest złożony z trzech identycznych trójkątów równobocznych.
Każdy z tych trójkątów ma obwód 18 cm.

Jaki jest obwód tego trapezu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Answers

30 cm

42 cm

36 cm

54 cm

Opinia zwrotna