Skip navigation

Zadanie 10

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Na rysunku przedstawiono plan prostokątnej działki. Cześć jej powierzchni
zajmuje budynek, a resztę - ogród.

Dokończ zdanie - wybierz odpowiedź spośród podanych.

Pole powierzchni ogrodu jest równe:

Answers

112 m2

418 m2

466 m2

530 m2

Opinia zwrotna