Skip navigation

Zadanie 8

 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F jeśli jest fałszywe

Pytanie 1

Sześcian liczby 10 jest większy niż kwadrat liczby 20

Pytanie 2

Sześcian liczby 9 jest 9 razy większy niż kwadrat tej liczby

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)