Skip navigation

Zadanie 7

 

Pytanie

Zaznacz liczby pierwsze

Answers

Liczba o 10 mniejsza od 91

Liczba o 12 większa od 49

Liczba dwukrotnie mniejsza od 78

Liczba trzykrotnie mniejsza od 105

Opinia zwrotna

Definicja liczb pierwszych

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)