Skip navigation

Zadanie 5

 

Pytanie

Wskaż liczbę (spośród podanych), której wartość po zaokrągleniu do pełnych
tysięcy zwiększy się 324.

Podpowiedź

Przypomnij sobie reguły zaokrągleń - przykład w dolnej części strony

Answers

3324

5786

8324

6676

Opinia zwrotna

Reguła zaokrąlenia na przykładzie dziesiątek

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)