Skip navigation

Zadanie 2

 

Pytanie

Na osi liczbowej krzyżykiem zaznaczono pewną liczbę. Jaka to liczba?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Podpowiedź

Oblicz wartość jednostki

Answers

10

20

30

40

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)