Skip navigation

Zadanie 14

 

Pan Krzysztof kupił na raty telewizor, który kosztował 1740 zł. Spłacił już pięć
z dwunastu równych rat. Jaka kwota pozostała mu jeszcze do spłacenia?

r  o z w i ą z a n i e:

1)

Kwota raty to

2)

Zapłacona kwota

3)

Kwota do spłaty

Enable JavaScript

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)