Skip navigation

Zadanie 13

 

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Pytanie 1

Reszta z dzielenia liczby 2825 przez 3 jest większa od reszty z dzielenia tej
liczby przez 4

Podpowiedź

Wykonaj pisemne dzielenie z resztą

Pytanie 2

Reszta z dzielenia wartości wyrażenia 625·7 + 4 przez 7 jest równa 4

Podpowiedź

Zauważ coś!

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)