Skip navigation

Zadanie 12

 

Pytanie

W ciągu sześciu godzin automat wyprodukował 5400 ozdobnych guzików.
Odpowiedz na pytania. Wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D.

1) Ile guzików produkuje ten automat w ciągu godziny?

A. 15

B. 90

2) Ile czasu potrzebuje na wyprodukowanie 1800 guzików?

C. 2 h

D. 3 h

Answers

A-C

A-D

B-C

B-D

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)