Skip navigation

Zadanie 6

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Hania zapisała na tablicy pięć liczb:

Ile spośród tych liczb jest jednocześnie większych od 1 i 1/2 i mniejszych od 27?

Podpowiedź

Obejrzy wskazówkę "Jak wyłączyć całości z ułamka?"

Answers

jedna

dwie

trzy

cztery

Opinia zwrotna

Jak wyłączyć całości z ułamka?

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)