Skip navigation

Zadanie 4

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Troje dzieci: Zosia, Janek i Marysia zapisało po dwie liczby naturalne. Zosia zapisała dwie
liczby parzyste. Janek zapisał dwie liczby nieparzyste. Jedna z liczb, które zapisała Marysia,
była parzysta, a druga - nieparzysta.

Odpowiedz na poniższe pytania. Wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D.

Które dziecko po dodaniu otrzymało liczbę nieparzystą?

Answers

Janek

Marysia

Opinia zwrotna

Pytanie

Które dziecko po pomnożeniu swoich liczb otrzymało liczbę nieparzystą?

Answers

Janek

Zosia

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)