Skip navigation

Zadanie 11

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Każdą z narysowanych poniżej brył sklejono z ośmiu sześciennych kostek
o jednakowych wymiarach.

Odpowiedz na pytania.

Bryły chcemy pokryć jednakową warstwą farby. Na którą z brył zużyjemy najmniej
farby?

Answers

Opinia zwrotna

Pytanie

Do każdej bryły chcemy dołożyć jak najmniej sześciennych kostek tak,
aby otrzymać sześcian. Do której bryły dołożymy najmniej kostek?

Answers

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)