Skip navigation

Zadanie 10

Zadanie prawda/fałsz

Zdania zamieszczone poniżej dotyczą brył przedstawionych na rysunku

Oceń prawdziwość tych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F - jeśli jest fałszywe.

Pytanie 1

Stożek zmieści się w kuli

Pytanie 2

Kula zmieści się w walcu

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)