Skip navigation

Zadanie 9

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Objętość pewnego lekarstwa można odmierzyć kroplami. Zależność między

liczbą kropel a objętością leku można opisać wzorem: K = 20V, gdzie

K oznacza liczbę kropel, a V - objętość lekarstwa w mililitrach.

Dokończ poniższe zdania. Wybierz odpowiedzi spośród A i B

oraz spośród C i D.

W buteleczce mieści się 10 ml lekarstwa, zatem największa liczba kropel

jaką można odmierzyć, wynosi:

Answers

20

200

Opinia zwrotna

Pytanie

80 kropel lekarstwa ma objętość:

Answers

4 ml

8 ml

Opinia zwrotna