Skip navigation

Zadanie 8

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Marzena ma 6 ołówków: dwa mają długość po 3 cm, dwa - po 8 cm, a pozostałe

dwa po 18 cm. Marzena chce z tych ołówków ułożyć trójkąt równoramienny.

Z których ołówków o podanych długościach nie może tego zrobić?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Answers

8 cm, 8 cm, 18 cm

3 cm, 18 cm, 18 cm

3 cm, 8 cm, 8 cm

8 cm, 18 cm, 18 cm

Opinia zwrotna