Skip navigation

Zadanie 5

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Gdy w Warszawie jest godzina 12:00, to w Tokio jest godzina 19:00.

Która godzina jest w Warszawie, gdy w Tokio jest godzina 1:00 w nocy?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Answers

8:00

10:00

18:00

20:00

Opinia zwrotna