Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Na pewnej ulicy domy są ponumerowane za pomocą cyfr rzymskich.

Tomek mieszka w domu o numerze o 13 większym niż numer widoczny

na zdjęciu.

Dokończ zdanie - wybierz odpowiedź spośród podanych

Dom Tomka ma numer

Answers

XIV

XXIV

XXVI

XXII

Opinia zwrotna