Skip navigation

Zadanie 10

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Na rysunku pokazano równoległobok ABCD i jego zacieniowany fragment.

Jaka część równoległoboku ABCD została zacieniowana?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Answers

1/5

1/4

1/3

4/9

Opinia zwrotna