Przykład / Zadanie / nr 3

Ikona obiektów Przykład 3
Jaka to liczba?
Jeśli wemę jej 1/4, a następnie do wyniku dodam 6, uzyskaną sumę pomnożę przez 4 i na koniec odejmę 24, to otrzymam 48.

r o z w i ą z a n i e:

Zadanie rozwiązujemy "od końca"

1° Ostatnia operacja to "odjęcie 24" co dało w efekcie liczbę 48
Odwrócenie tego działania to "dodanie 24", wobec tego mamy tutaj 48 + 24 = 72

2° Druga od końca operacja to "mnożenie przez 4"
Odwrócenie tego działania to "dzielenie przez 4". Musimy oczywiście dzielić liczbę 72, otrzymujemy wtedy 72:4 = 18

3° Trzecia od końca operacja to "dodanie 6"
Odwrócenie tej operacji to "odjęcie 6". Musimy oczywiście odjąć 6 od liczby 18, otrzymujemy wtedy 18 - 6 = 12

4º Czwarta od końca oepracja to "wzięcie 1/4 liczby" co znaczy tyle samo co "dzielenie liczby przez 4"
Odróceniem tej operacji jest "mnożenie przez 4". Musimy oczywiście mnożyć przez 4 liczbę 12, otrzymujemy wtedy 12·4 = 48

Szukana liczba to 48

SPRAWDZENIE:

Aby sprawdzić poprawność rozwiązania rozwiążemy zadanie nie od końca, a od początku do końca - przyjmując oczywiście że szukaną liczbą jest to co wyliczyliśmy, czyli 48

"Jeśli wezmę jej 1/4" to daje 48:4 = 12
"a nastepnie do wyniku dodam 6" to daje 12 + 6 = 18
"uzyskaną sumę pomnożę przez 4" to daje 18·4 = 72
"a na koniec odejmę 24" to daje 72 - 24 = 48
"to otrzymam 48" i dokładnie tyle otrzymaliśmy - zadanie jest rozwiązane prawidłowo!

 Ikona obiektu Zadanie 3
Jaka to liczba?
Jeśli zwiększę ją o 7, uzyskany wynik podwoję, a następnie odejmę 14 i wezmę połowę otrzymanej różnicy, to dostanę 33.

r o z w i ą z a n i e:

1° Ostatnie działaniem było przez , a w rezultacie otrzymano .
Działaniem odwrotnym - przed wykonaniem - było przez , stąd otrzymujemy 33 · =

2° Drugim od końca działaniem było odjęcie , co rezultacie dało .
Działaniem odwrotnym - przed wykonaniem odejmowania - było , stąd otrzymujemy + 14 =

3° Trzecim od końca działaniem było mnożenie przez (podwojenie), a w rezultacie togo otrzymano .
Działaniem odwrotnym - przed wykonaniem tego działania - było przez , a w rezultacie otrzymujemy : =

4° Czwartym od końca działaniem było dodanie , co w rezultacie dało .
Działaniem odwrotnym - przed wykonaniem tego działania - było odjęcie , a w rezultacie otrzymujemy - =

Szukana liczba to .

  

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License