Przykład / Zadanie / nr 2

Ikona obiektów Przykład 2
Jaka to liczba?
Jeśli odejmę od niej 17 i otrzymaną różnicę zwiększę czterokrotnie, to otrzymam 84.

 

r o z w i ą z a n i e:

Zadanie rozwiązujemy "od końca" tzn. sprawdzamy jakie było działanie ostatnie, potem przedostatnie itd.

1° Ostatnim działaniem było "czterokrotne powiększenie" szukanej liczby co dało 84
Odwrotne działanie (odwrócenie tej operacji) to "czterokrotne pomniejszenie" szukanej liczby - stąd mamy 84:4 = 21

2° Wcześniejszą (przedostatnią) epracją było odjęcie 17 od szukanej liczby co dało 21
Odwrotne działanie to dodanie 17 do szukanej liczby - stąd otrzymujemy 21 + 17 = 38

SPRAWDZENIE:

Teraz rozwiążemy zadanie nie od końca, a od początku - tak jak podaje tekst - celem sprawdzienia że wszystko jest ok. Szukana liczba to oczywiśce 38 (czyli nasze rozwiązanie!)

Jeśli odejmę od niej szesnaście - mamy tutaj 38 - 16 = 22

Otrzymaną różnicę zwiększę czterokrotnie - mamy tutaj 22·4 = 88

To otrzymam 84 i właśnie to otrzymaliśmy - więc zadanie jest rozwiązane dobrze!
Ikona obiektu Zadanie 2
Jaka to liczba?
Jeśli podzilę ją przez 12, a wynik pomnożę przez 13, to otrzymam 169.

 

r o z w i ą z a n i e:

1° Ostatnie działanie - to mnożenie przez - co dało w efekcie liczbę
Działaniem odwrotnym jest przez co daje liczbę

2° Przedostatnim działaniem było przez - co dało jak już wyliczyliśmy liczbę
Działaniem odwrotnym będzie przez co daje rozwiązanie (bo tylko dwie operacje musieliśmy odwrócić) czyli liczbę

  

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License