Przykład / Zadanie / nr 1

Ikona obiektów Przykład 1
Jaka to liczba?
Jeśli zmniejszę ją trzykrotnie to otrzymam 18.

 

r o z w i ą z a n i e:

Działanie: Pewną liczbę pomniejszono trzykrotnie otrzymując 18

Działanie odwrotne: Przed pomniejszeniem była to liczba 18·3 = 54

 
Ikona obiektu Zadanie 1
Jaka to liczba?
Jeśli zwiększę ją o 61, to otrzymam 145.

 

r o z w i ą z a n i e:

Działanie: Pewną liczbę powiększono o

Działanie odwrotne: Przed powiększeniem była to liczba .

  

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License