Skip navigation

Zadanie 7

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Suma sześciu kolejnych liczb całkowitych wynosi 9. Największa z nich to?

Podpowiedź

Wystarczy sprawdzić cztery możliwości

Np. 3 + 2 + 1 + 0 + (-1) + (-2) = 3 ≠ 9, więc 3 nie jest tą liczbą itd.

Answers

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)