Skip navigation

Zadanie 5

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Na poniższej grafice przedstawiony jest sposób mnożenia liczb za pomocą kresek liczby 2 przez liczbę 3 oraz liczby 123 przez liczbę 25.

Ile punktów przecięcia mają proste odpowiadające cyfrze 3 w mnożeniu 241 x 13 ?

Podpowiedź

Wykonaj rysunek jak na animacji. Otrzymasz wtedy liczbę punktów przecięcia:

3·2 + 3·4 + 3 = 3·7

Answers

10

13

18

21

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)