Skip navigation

Zadanie 3

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Ile wynosi wartość wyrażenia 1 – 2 + 3 – 4 + ... + 1001 = ?

Podpowiedź

Zauważ że:

1 - 2 + 3 - ... + 1001 = 1 + (-2 + 3) + (-4 + 5) + (-6 + 7) + ... + (-1000 + 1001) =

Teraz wystarczy policzyć ile jest nawiasów - jest ich 1000:2 = 500, każdy nawias ma wartość 1. Stąd odpowiedź.

Answers

1001

1601

501

801

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)