Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Ile zielonych trapezów jest na rysunku?

Podpowiedź

Przypomnijmy, że każdy czworokąt który ma co najmniej jedną parę boków równoległych nazywamy trapezem.

Musisz układać z zielonych trójkątów takie właśnie czworokąty i policzyć ile ich jest razem.

Answers

25

23

16

15

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)