Skip navigation

Zadanie 9

Zadanie na wypełnianie luk

Na rysunku przedstawiono trapez złożony z trzech
jednakowych trójkątów równobocznych.
Pole każdego z tych trójkątów jest równe 10 cm2.

Jakie jest pole trapezu?

Odpowiedź:

Pole powierzchni trapezu jest równe cm2

Enable JavaScript