Skip navigation

Zadanie 5

Zadanie prawda/fałsz

W tabelce przedstawiono kilka informacji o klasie 5A.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P,
jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pytanie 1

Języka francuskiego uczy się 1/4 klasy.

Pytanie 2

Pływać potrafi 3/4 klasy.