Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Wynik jednego spośród podanych poniżej działań jest równy 1. Które to działanie?

Answers

Opinia zwrotna