Skip navigation

Zadanie 10

Zadania prawda/fałsz

Bartek zbudował prostopadłościan z 12 sześciennych
klocków.

Następnie usunął jeden klocek i otrzymał bryłę
przedstawioną na rysunku poniżej.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli
zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pytanie 1

Nowa bryła ma mniejszą objętość niż początkowy prostopadłościan.

Pytanie 2

Nowa bryła ma mniejsze pole powierzchni niż początkowy prostopadłościan.