K o m u n i k a t

      Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 roku informujemy, że dzień 12 listopada 2018 roku (poniedziałek) jest ustawowo dniem wolnym od pracy

pani Halina Konieczna