01234

Jednostka szybkiego reagowania

        Dnia 20 grudnia 2018r. o godzinie 12.15 w całej szkole rozległ się przeraźliwy dźwięk alarmu – wszyscy uczniowie, trochę przestraszeni, ale
i zaciekawieni, udali się na salę gimnastyczną. Tam już czekali na nas ratownicy z Taxi Ambulans z Zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Panowie uczyli nas prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy. Następnie zachęcili wszystich zebranych do poparcia akcji 36,6 – STWÓRZMY TO RAZEM – czyli jednostki szybkiego reagowania w postaci Ratownika


Medycznego na motorze (Motor Ambulans). Celem tej akcji jest szybkie dotarcie ratownika medycznego na miejsce zdarzenia, zabezpieczenie Pacjenta oraz przekazanie Go Zespołowi Ambulansu Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Ratownik Medyczny na motorze będzie stacjonował przy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sycowie.

✎ Uczniowie klasy 6


✍ Tekst artykułu poprawił

p. Krzysztof Dybul