Odczytanie współrzędnych całkowitych z osi liczbowej

Polecenia
Cwiczenie 1. Odczytaj współrzędną jednostki i punktów zaznaczonych na osi liczbowej. Uporządkuj te współrzędne malejąco
Jednostka wynosi:
Współrzędne punktów uporzadkowane malejąco: > > > > > > >
Ćwiczenie 2. Odczytaj współrzędną jednostki i punktów zaznaczonych na osi liczbowej. Uporządkuj te współrzędne rosnąco.
Jednostka wynosi:
Współrzędne puktów uporządkowane rosnąco: < < < < <