Wędkarskie rekordy

Porównywanie różnicowe liczb dziesiętnych.

Wpisz w puste okienka odpowiednią liczbę. Kliknij w znak zapytania aby otrzymać pomoc. Po rozwiązaniu zadania kliknij "Sprawdź"
Łowiąc ryby można ustanawiać rekordy Polski i to w dwóch "konkurencjach", wagi oraz długości złowionej ryby. W tabeli zebrane są oba typy rekordów dla niektórych gatunków ryb:
???
Korzystając z tabeli uzupełnij luki w zdaniach.
Najdłuższy złowiony w Polsce szczupak mierzył metra długości. Najcięższy złowiony dorsz ważył kilograma. Rekordowy lin miał centymetrów długości. Węgorz rekordzista miał centymetrów długości. Długość najbliższą długości jednego metra, wśród ryb wymienionych w tabeli ma . Rybą z tabeli, która ma wagę najbliższą ciężarowi twojego ciała jest .

Przeczytaj uważnie poniższy tekst:
Najcieższa złowiona w Polsce brzana ważyła 7 kilogramów. Najcięższy złowiony karp był o jeden kilogram cięższy od dorsza - rekordzisty, a najcięższa złowiona w naszym kraju płoć była o 0,45 kilograma lżejsza od rekordowego okonia. Rekordowy co do długości okoń jest tylko nieznacznie, bo o 15 centymetrów, krótszy od rekordowego lina, i jednynie o 5 centymetrów dłuższy od rekordowej płoci. Najdłuższy sum jest aż o 0,7 mtera dłuższy od najdłuższego złowionego dorsza.

Uzupełnij zdania:

Najcięższa brzana waży kilogramów. Najcięższy złowiony karp waży kilograma. Rekordowy co do długości okoń mierzy centymetrów długości. Najdłuższa płoć mierzy
metra długości. Najdłuśzy złowiony sum mierzy aż metra długości.

Leszcz jest o kilograma cięższy od węgorza rekordzisty. Brzana jest o centymetrów krótsza od rekordzisty szczupaka. Różnica długości pomiędzy najkrótszą i najdłuższą rybą spośród wymienionych to aż metra. Rekordowa brzana jest o kilograma cięższa od okonia rekordzisty. Sum jest mniej więcej razy dłuższy od leszcza rekordzisty.
Najcięższy lin jest mniej więcej razy lżejszy od najcięższej z ryb wymienionych w tekście.