Połącz w pary działania i odpowiadające im wyniki

Przypomnij sobie zasady przesuwania przecinka w mnożeniu i dzieleniu liczb dziesiętnych przez pełne dziesiątki

    
Metodą chwyć i upuść dopasuj wynik do działania