Powtórzenie do sprawdzianu 2015. Klasa 5

Ikona obiektów Zagadnienia:
  • obwód figury (powtórzenie z klasy czwartej)
  • pole powierzchni figury (powtórzenie z klasy czwartej)

Ikona obiektów Wiedza wymagana do rozwiązania ćwiczeń

 

                             a

 

Wzór na obwód kwadratu: Obw. = 4×a

Wzór na pole powierzchni kwadratu: P= a×a

Wzór na obwód prostokąta: Obw. = 2×m + 2×n

Wzór na pole powierzchni prostokąta: P = m×n
Zadania wielokrotnego wyboru
Ćwiczenie 1

Jaki jest obwód narysowanej figury?


10
15
23Ćwiczenie 2
Jaki jest obwód tego prostokąta?
32
20
12Ćwiczenie 3
Jaki jest obwód tego prostokąta?
14
22
36Ćwiczenie 4

Jaki jest obwód prostokąta o bokach 10 cm i 12 cm?

44cm
22 cm
2 cmĆwiczenie 5
Obwód prostokąta jest równy 20 cm. Jaką długość mająboki oznaczone znakiem zapytania?
10 cm
4 cm
3 cmĆwiczenie 6


Jakie jest pole narysowanej figury?

 

8
11
16Ćwiczenie 8

Jakie jest pole prostokąta o bokach 16 cm i 5 cm?

9 cm2
21 cm2
80 cm2Ćwiczenie 9


Pole prostokąta jest równe 18 cm2. Jeden bok ma długość 6 cm. Jaką długość ma drugi bok?
5 cm
3 cm
2 cmĆwiczenie 10

Jaki jest obwód prostokąta o bokach 15 cm i 5 cm?

3 cm
10 cm
40 cmĆwiczenie 11

Pole prostokąta jest równe 48 cm2. Jeden bok ma długość 4 cm. Ile wynosi długość drugiego boku?

10 cm
15 cm
12 cm