Przekształcenia równoważne

Ikona obiektów Zagadnienia:
  • odczytywanie informacji z tabeli

  • rozwiązanie zadania metodą przekształceń równoważnych

Ikona obiektu Analiza tekstu
Przykład ilustrujący metodę przekształceń równoważnych:

Samochód jedzie z prędkością 80 km / godz. W jakim czasie pokona drogę długości 220 km jeśli cały czas będzie jechał

z taką samą prędkością?

r o z w i ą z a n i e:

80 km pokonuje w 60 min / : 4

20 km pokonuje w 15 min / × 11

220 km pokonuje w czasie 11 × 15 min = 165 min = 2 godz. 45 min

W podobny sposób należy wykonać obliczenia w poniższych zadaniach.


Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk. Ćwiczenie 1

Oblicz, ile gramów tłuszczu zawiera 15 g mąki.

Piętnaście gram mąki zawiera gram tłuszczu.
  

Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk. Ćwiczenie 2

Oblicz, ile gramów węglowodanów zawiera 0,2 kg mąki.

Wiemy że 0,2 kg to gram. Zatem 0,2 kg mąki zawiera gram węglowodanów.
  

Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk. Ćwiczenie 3

Oblicz, ile gramów tłuszczu dostarcza 0,7 kg masła.
Uzupełnij rozwiązanie zadania.

100 g masła dostarcza g tłuszczu.

0,7 kg to g.

0,7 kg masła dostarcza 7 · g, czyli g tłuszczu.
  

Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk. Ćwiczenie 4

Masa śmietanowa: 750 ml śmietanki ubić z 3 łyżkami cukru pudru. Oblicz wartość kaloryczną masy śmietanowej.

100 ml śmietanki zawiera kcal.

750 ml śmietanki zawiera kcal, czyli kcal.

100 g cukru pudru zawiera kcal.

1g cukru pudru zawiera kcal.

15 g cukru pudru (1 łyżka) zawiera 15 kcal = kcal.

3 łyżki cukru pudru zawierają 3 kcal = kcal.

Wartość kaloryczna masy śmietanowej jest równa:

kcal + kcal = kcal.

  

Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk. Ćwiczenie 5

Masa śmietanowa: 750 ml śmietanki ubić z 3 łyżkami cukru pudru. 1 łyżka cukru pudru – 15 g. Oblicz koszt masy śmietanowej, wykonując

kolejne polecenia.

  • Wyznacz koszt śmietanki.

750 : 250 =

Koszt 750 ml śmietanki: 2,60 zł =

  • Wyznacz koszt cukru pudru.

Koszt 1 kg cukru pudru to

3 łyżki cukru pudru ważą 3 g = g

1 kg = g

1 g = kg

45 g = kg

Koszt 3 łyżek cukru pudru: kg zł =

  • Oblicz koszt masy śmietanowej.

Koszt masy śmietanowej (kolejność: śmietanka i cukier): zł + zł =

  

Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk. Ćwiczenie 6

Oblicz, ile gramów tłuszczu zawiera 1 żółtko.

Waga żółtka to gram. Sto gram żótka zawiera gramy tłuszczu.

: = 5, więc 32 gramy żółtka zawierają : 5 = gramy tłuszczu.

  

Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk. Ćwiczenie 7

Oblicz, ile węglowodanów zawiera jedno jajo?

Jedno jajo waży gram. W stu gramach jaja znajduje się kilokalorii.

100 : = 5, wobec tego aby obliczyć kilokalorie zawarte w 5 gramach jaja należy wykonać dzielenie:

kcal : = kcal.

Tym samym ilość kalorii w jednym jaju to kcal × = kcal.

  

Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk. Ćwiczenie 8

Oblicz, ile należy zapłacić za 250 gram masła?

g masła kosztuje 3,15 zł

Wartość 50 g masła możemy obliczyć wykonując dzielenie zł : = zł czyli w zaokrągleniu to zł.

250 g masła kosztuje zł × =